BETONIMURSKE

Tuotamme ja myymme betonimursketta hallien, teiden, kenttien ja parkkipaikkojen ja varastoalueiden pohjarakentamiseen. Siirrettävän telamurskaimen ansiosta voidaan tarvittaessa betonimursketta käyttää maanrakennuksen pohjarakentamisessa usein jo purkukohteen yhteydessä tai sen läheisyydessä. 

Otamme vastaan ja käsittelemme vuosittain ympäristöluvan mukaisen vastaanottokapasiteetin puitteissa 15 000 tonnia betoni- ja 8 000 t tiilijätettä. Olemme tuottaneet ja hyödyntäneet kierrätyskivi-aineksia jo vuodesta 2012.

Betonimurske:

- Laatuvalvottu: MARA soveltuvuus ja laadunhallintajärjestelmä, dokumentointi ja raportointi
- Käyttökohteet: Jakava ja kantava kerros maarakentamisessa
- Kokoluokka: 0-90mm

Hyödyt:

- Hyviä teknisiä ominaisuuksia
- Kalliosta louhittu ja murskattu kiviainesmäärä vähenee
- Jätemäärä vähenee kun purkubetoni tulee uusiokäyttöön