KIERRÄTYSKENTTÄ

Purku- ja tuotantojätteiden vastaanotto ja kierrätyskenttä Kettuharju Horontie 261, Teuva

Vastaanotamme ja kierrätämme omalla Kettuharjun kierrätyskentällä rakennus- ja purkumateriaaleja sekä teollisuuden tuotantojätteitä. Rakennus- ja purkujätteen kierrättämiseen myönnetty ympäristölupa sallii yritykselle noin 25 000 tonnin vastaanoton ja käsittelyn vuodessa.

Jätejakeet käsitellään, lajitellaan ja murskataan uusiokäyttöön ja energiaksi. Purkutyössä syntyvästä purkubetonista jalostamme maanrakennukseen betonimursketta korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia. Puujätteen käsittelemme uudelleen käyttöön energiatuotantoon.

Jätteiden keräystä, lajittelua ja kuljetusta varten toimitamme ja vuokraamme vaihtolavoja

Otamme vastaan:

- Betoni- ja tiili
- Purkupuu, pakkauspuu, teollisuuden ylijäämäpuu, purut
- Rankapuu, koko puu, kannot ja risut
- Metalli
- Kipsi
- Kattohuopa
- Lajiteltava jäte
- Tuhka
- Ylijäämämaa

Emme vastaanota ongelmajätteitä, haitta-aineita sisältävää betonia, puuta eikä pilaantuneita maa-aineksia.

Kettuharjun kierrätysaseman palvelut sopimusasiakkaille

Sopimusasiakkaana voit tuoda rakennus- ja purkujätettä sekä puujätettä itse kierrätysasemallemme.

Kuorman punnitus tapahtuu etänä, joka mahdollistaa joustavat aukioloajat sopimusasiakkaille. Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä, johon ajoneuvovaaka on integroitu, antaa reaaliaikaiset tiedot vastaanotetuista materiaaleista. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen jätteensiirtoasiakirjan ja sen sähköisen allekirjoituksen.

Alueella on tallentava kameravalvonta.

Ei sovitun materiaalin tuomisesta veloitetaan materiaalin käsittely- ja kuljetuskulut sekä kierrätysmaksut.