PURKUTYÖT

PURKUTYÖT

Puramme rakennuksia varastoista teollisuuden tehdaskokonaisuuksiin pitäen huolen, että jokainen jätejae päätyy kierrätykseen ja jätehuoltoon.

Hoidamme purkukohteiden, teollisuuden ja rakennustyömaiden jätteiden kierrätyksen ja ohjauksen uudelleen hyötykäyttöön. Asianmukaisella toimintamallilla takaamme jätteiden korkean hyödyntämisprosentin.

- Teollisuuden purkutyöt

- Rakennusten purkutyöt

- Kokonais- ja osaurakointina

- Laatu- ja ympäristövaatimukset huomioiva

Purkutyömme on standardoitua laatu- ja ympäristövaatimukset huomioivaa 

Toteutamme erikokoisia purkutöitä kokonais- ja osaurakointina vaativissakin olosuhteissa omalla purkukonekalustolla. Teemme purkutyön aina lajittelevana purkuna. Puramme rakennuksen osat ja materiaalit ennalta suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen, jotta uudelleen käyttö on mahdollista.

Purkutyö alkaa hyvissä ajoin tehdyllä kartoituksella ja suunnittelulla.

Purkuprojekti sisältää:
- Purettavan kohteen kartoituksen materiaaliselvityksineen ja purkutyösuunnitelman laatiminen
- Rakennuksen purku lajittelevana purkuna
- Jätteen sekä koneellinen että manuaalinen lajittelu ja käsittely paikan päällä sekä jätteiden kuljetukset kierrätettäväksi ja hyödynnettäväksi
- Sähköinen, mobiili jätteensiirtoasiakirja -palvelu
- Dokumentointi ja raportinti

Purkutyön oikea-aikaiselle suunnittelulla ja purkujätteiden tehokkaalla lajittelulla taataan korkea jätteiden hyödyntämisprosentti. Oma purku- ja kuljetuskalusto sekä Kettuharjun KIERRÄTYSKENTTÄ edesauttavat työn tehokkuutta ja joustavuutta.